Ukrayna'da Şirket Kurulumu

 

 

Sınırlı Sorumluluk Şirketi, KOBİ'ler İçin En Etkili İş Yapısıdır

Bir limited şirketi küçük ve orta ölçekli işletmeler için en uygun seçenektir. 2016 yılı itibariyle Ukrayna'da şirket kurulumu aşağıdaki makanların herhangi biri tarafından yapılabilir:

 

l Belediye meclislerinin yürütme komiteleri

l Noterler (genel veya özel)

l Ukrayna Adalet Bakanlığı kamu tüzel kişiliği tarafından akredite edilmiş kurumlar

l Online (hala pilot bir programdır ve çalışmalar devam etmektedir)

Ukrayna’da Şirket Kurulumu Gereksinimleri

Ortaklar

Limited şirketinin en az 1, en fazla 100 hissedarı olması gerekir. Hissedarlar, bireyler veya tüzel kişiler veya yerli veya yabancı şahıslar / tüzel kişiler olabilir.

 

Yöneticiler

Yöneticiler bir veya daha fazla kişi olabilir Yyerli veya yabancı kişiler olabilir. Yabancı kişiler Urayna’da şirket kurulumu için çalışma izni ve geçici oturma izni almak zorundadır). Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu, pay sahipleri tarafından atanır.

 

Şirket Sekreteri

Şirket Sekreteri atanması gerekli değildir.

 

Kayıtlı Adres

Her şirketin Ukrayna’da, bulunduğu yerin yönetimini ve şirketin faaliyetlerini yürüttüğü yerel bir adresi olmalıdır.

 

Sermaye Paylaşımı

Sermayenin oluşturulması zorunludur, ancak gerekli asgari sermaye yoktur.

 

Kayıt Maliyeti ve Zaman Çizelgesi

Bir Limited şirketinin devlet kaydı ücretsizdir ve gerekli belgeler hazır olduğunda kayıt genellikle 1 iş günü içinde tamamlanabilir.

 

Payların Devri

Hisse senetleri şirket sözleşmesinde belirtilen öncelikli haklara tabi olarak serbestçe transfer edilebilir. Ukrayna’da şirket kurulumu, tüm hissedarlarının listelenmesini gerektirir. Bu nedenle hissedarlarda yapılacak herhangi bir değişiklik şirket sözleşmesinde değişiklik yapılmasını gerektirir.

 

İstihdam Sözleşmeleri

Yazılı veya sözlü olabilir. Yabancı vatandaşların istihdamı yalnızca yazılı olarak olabilir. Genel kural, yabancı vatandaş kalıcı oturma izni almadıkça, kişinin çalışma izni ve geçici oturma izni alması gerekir.

 

TOP