Ukrayna'da Oturum İzinleri

 

Ukrayna’da Geçici Oturum İzni

Ukrayna'da çalışan bir yabancı ülke olarak geçici oturum izni almaya odaklanmalısınız. Yabancı uyruklular geçici olarak pasaportlarına ve ilgili giriş vizelerine dayanarak Ukrayna'da kalabilirler. Ukrayna'ya ilk girişinden sonra yabancı vatandaşın yasal makam tarafından pasaportuna yapıştırılan damga otomatik bir kayıt sayılır.

 

Geçici oturma izni pasaportta geçerliliği sınırlı bir damga veya işarettir. Geçici oturma izninin temeli, Ukrayna'daki yabancılar için çalışma iznidir. Bu ilk tescilin geçerli olduğu süre, DTÖ olmayan ülkelerin vatandaşları için (Dünya Ticaret Örgütü) vatandaşları için 90 gün, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş ülkeleri içeren DTÖ ülkelerinin vatandaşları için 180 gündür. Yabancı uyruklu kişiler vizeye sahip olması durumunda yalnızca ülkede daha uzun süre kalabilir.

 

Bir yabancının Ukrayna'da 180 gün boyunca 90 günden fazla kalması durumunda, pasaport yerel göçmenlik makamına (Ukrayna kısaltması UGIRFO, eski adıyla OVIR) kaydedilmelidir. Yabancı uyruklu ve davet eden tarafın yazılı başvurusu, üç aylık sürenin sona ermesinden en geç üç iş günü önce yapılmalıdır. Genişletilmiş kayıt, pasaporttaki kayıt damgası ile kanıtlanacaktır.

 

Geçici Oturum İznine Sahip Olmanın Avantajları

l Başka bir ülkenin vatandaşı olarak, yabancı uyrukluların kalıcı olarak Ukrayna topraklarında kalma hakkı vardır;

l Geçici oturma iznine sahip bir yabancı, kontrol noktasından geçerken göçmen kartı doldurmaz;

l Geçici oturma izni, Ukrayna'da (konut ve araba dahil) bir şeyler satın almak için borç alma imkanı verir.

NOT: Geçici oturum izni süresi, verilen izin belgesinin genel geçerlilik süresi 1 yıla kadar olan geçerlilik süresi ile belirlenir.

 

Oturum İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Yabancı uyruklu kişilerin, ülkede kaldıkları 90 günlük süre sona ermeden önce oturum izni başvurusu yapmaları gerekir.

l Yabancının pasaportunun ilk sayfasının resmi tercümesi ile birlikte sayfasının bir kopyasının yanı sıra IM-1 vizesi ve en son giriş damgası,

l Çalışma izni belgesinin noter onaylı kopyası,

l Alıcının vergi mükellefi kod sertifikasının kopyası (kişisel vergi kimlik numarası),

l İşverenin tescil belgesinin kopyası,

l İşverenin (şirket veya kuruluş) ekonomik bir varlık olduğunu (“girişimcilik faaliyeti konusu”) belgeleyen İstatistik Bürosu’ndan belgenin kopyası,

l İşverenin bir banka hesabı olduğunu gösteren banka sertifikasının kopyası,

l Yabancı başvuru sahibi için AIDS ve tüberküloz testi sonuçları,

l Yabancı başvuru sahibinin adıyla ZHEK'e (Yerel Konut İdaresi) kayıtlı konut alım sözleşmesi veya kira sözleşmesi,

l 3 Nolu Form doldurulmuş ve 17 yaşın üzerindeki tüm aile üyelerinden, yabancının adreste geçici olarak tescil edilmesine itiraz etmediklerine dair yazılı beyanları; bunlar ZHEK tarafından onaylanmalıdır,

l Başvuranın çalışma izni süresi için UKRINMEDSTRAKH (Ukrayna Sağlık Sigortası Organizasyonu) tarafından verilmiş olan yabancılar için devlet acil sağlık sigortası belgesinin kopyası,

l Yabancı uyruklu adayın 6 adet mat, siyah beyaz 3 × 4 cm fotoğrafı,

l UGIRFO ücretlerinin ödeme makbuzu,

l İşverenin tüm vergileri ödediğini gösteren sertifika (1 ay boyunca geçerlidir).

 

Yerel Konut İdaresi (ZHEK) İçinde Geçici Oturum İzni Kaydı Yaptırmak

Geçici oturum izni aldıktan sonraki 10 gün içinde yabancı uyruklu kişi, ikamet adresinde resmi olarak kayıt olmak için ZHEK'i bir kez daha ziyaret etmek zorundadır (kayıt damgasını almak için). Bu kayda "propiska" denir. Belirli işlemler - mülkün satılması gibi - belirli bir adreste kayıtlı olanların (genellikle sadece yakın akrabaları içeren) onayı olmadan gerçekleştirilemez.

Not: ZHEK'deyken birisinin kaydını silmek için formun alınması ve tarih hariç hepsini doldurması oldukça önemlidir. Bu şekilde ev sahibinin, yabancının aniden ülkeyi terk etmesi ve bir daha geri dönmemesi durumunda, yabancının kaydını silebilmesini sağlayacaktır.

 

“Propiska”nın Elde Edilme Prosedürü

ZHEK'ten özel bir form almak, doldurmak, adreste daimi propiskası olan diğer kişilerin imzasını almak gerekir. Geçici oturum izni başvurusu için gerekli evraklar ve propiska almak için daire sahibiyle birlikte kurumun ziyaret edilmesi gerekir. Mal sahibinin mülkiyet belgelerini getirmesi ve yabancı uyruklu kişinin oturma izninin bir kopyasını sağlaması ve ZHEK’in talimatlarına uygun olarak yakındaki bir bankada hizmet ücreti ödemesi gerekir. Bütün bunlar ZHEK'te birkaç yeni formla birlikte zımbalanacaktır. Bundan sonra, ZHEK memuru bu belgeleri süreci bitirmek için UGIRFO'ya gönderir. Ve sadece bundan sonra Ukrayna’da oturum izinleri süreci tamamlanır.

 

TOP