Ukrayna'da Mahkemede Müvekkil Temsili

 

 

Anlaşma Yürütme Ve Performans

l Ukrayna yasaları gerekliliklerine tam olarak uyan sözleşmelerin hazırlanması (Ukrayna tüzel kişilikleri ile ana şirketler arasındaki ve ayrıca Ukraynalı ve yabancı kişiler arasındaki sözleşmeler dahil)

l Ukrayna hukuk gerekliliklerine uygun kurumsal anlaşmalar yapılması

l Anlaşma performansına danışmanlık yapmak

 

Ukrayna'da Yatırım Faaliyeti ve İş Kurma

l Optimal kurumsal kuruluş ve vergi sistemi hakkında tavsiyede bulunmak

l Kurumsal dökümanlar hazırlamak (ana sözleşme vb.)

l Devlet makamlarına şirket tescili yapmak

l Şirketler için banka hesapları açmak

 

Yasal Durum Tespiti

l Ukrayna’da mahkemede müvekkil temsili prosedürünün bir parçası olarak şirketlerin yasal durumlarının kapsamlı bir analizini yapmak

l Ukrayna yasalarına göre şirketlerin mevcut durumu ve faaliyetleri hakkında sahiplere / yönetime yönelik raporlar hazırlamak

 

İstihdam Ve İşten Çıkarma İçin Hukuki Destek

l Yabancı uyruklu kişilerin Ukrayna'da çalışması ve kalması için çalışma izni ve oturma izni başvurusu ve alınması

l İş sözleşmesi hazırlamak

l İK konularında danışmanlık

l Zorlu işten çıkarılma durumunda hukuki destek

 

Para Birimi Gereklilikleri ve Gümrük Yasalarına Uygunluk

l Yapılan anlaşmaların sonuçlandırılması durumunda para birimi kanununa uygunluğun tavsiye edilmesi

l Yurtdışında ikamet edenlerle Ukrayna Ulusal Bankası ile kredi anlaşmaları yapılması

l Malların gümrükten geçirilmesi ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, gümrük değerini ayarlamak, ithalatçıları gümrük makamlarıyla olan ihtilaflarda Ukrayna’da mahkemede müvekkil temsili yapmak

 

Tartışmalı Kararlar

l Mahkeme dışı anlaşmazlık çözümlerine katılmak, talepleri hazırlamak ve karşı talepleri hazırlamak

l Devlet organlarında ve Ukrayna'daki tüm davaların mahkemelerinde müşteri menfaatlerini temsil etmek

 

Birleşme ve Devralmalar

l Ortak girişimlerin düzenlenmesi ve satın almalara hazırlık

l Şirket gruplarının azaltılması ve sermaye yatırımı iptali

Yeniden Yapılanma ve İflas

l Mahkemede temsil de dahil olmak üzere iflas işlemlerinin her aşamasında hukuki destek

l Şirket kurma, Ukrayna'da yabancı şirket temsilciliği

 

Fikri Mülkiyet

l Ticari markaları kaydetmek, lisans, patent vb. için başvuruda bulunmak ve bunları almak

 

Vergi Danışmanlığı

l Vergi denetimi

l Vergi davalarının incelenmesi için duruşmalara katılmak

l Vergi danışmanlığı sağlamak

Ukrayna’da mahkemede müvekkil temsili, çeşitli büyüklükteki şirketlerle çalışarak kazanılan ve sayısız faaliyette bulunan geniş tecrübeli bir avukat grubundan oluşmaktadır.

 

TOP