Hukuksal Danışmanlık

Hukuksal danışmanlık, bir müşteri için, adli işlem sırasında ve öncesinde müşteriyi temsil eden veya koruyan, yasal belgeleri oluşturan ve onunla ilgilenen yasal prosedürleri gerçekleştiren ve üçüncü taraflarla iletişim kurarak ve gerektiğinde müşterinin çıkarına ilişkin kanıtları toplayan bir yasal yardımdır.

Hukuksal Danışman Görevleri

Her bir vakada, hukuksal danışman tarafından sunulan hizmet müşterinin özel ihtiyaçları dikkate alınarak değişiklik gösterebilir. Ancak bir hukuk danışmanından alabileceğiniz hizmetlerin genel çerçevesi aşağı yukarı bellidir. Bir hukuk danışmanı size şu konularda yardımcı olabilir:

l Hukuki sorulara görüş, açıklama ve cevaplar sağlamak;

l Müşterinin uygulamayı yerine getirmesi ve analiz etmesi için ne tür yasal kurallar olduğunu açıklamak;

l Eylemlerinin meşruiyetinin nasıl sağlanacağı ve çıkarlarını ve haklarını koruma araçlarının nasıl sağlanacağı konusunda önerilerde bulunmak;

l Yasal belgeler oluşturmak veya formüle etmek;

l Kamu makamları dahil olmak üzere müşterinin çıkarına olan üçüncü kişilerle iletişim kurmak ve müşterinin veya işverenin çıkarına ilişkin yasal işlemlerde bulunmak;

l Müşteriyi duruşma öncesi ve sırasında mahkemenin dışında temsil etmek ve / veya korumak.

Örnek olarak hukuki danışmanlık şunları içerebilir: boşanma, çocuk nafakası, ortak mülkiyeti bölmek, eşlik hakkının sona ermesi, velayet hakkı, çocuklarla iletişim kurmak veya temsil etmek gibi, aile içi şiddet mağdurlarıyla en ilgili alanlarda mahkeme dışında anlaşmalar yapmak; Mahkemede müşteri ve hukuk davalarında müşteri için olumlu kararlar almak. Hukuk danışmanlığı hizmeti, hukuk derecesi almış ve tercihen ilgili konuda eğitim almış avukatlar tarafından yürütülecektir.

 

Hukuksal Danışmanlık Hizmetindeki Yasal Konular

Kimlik bilgilerinin önemi, müşterinin hakları, imtiyazlı iletişim, çocuk istismarı bildirme görevi ve uyarma görevinden hukuksal danışmanlık hizmetindeki yasal konular arasındadır.

 

Kimlik Bilgileri

Bir hukuksal danışman olarak, psikolojik danışma uygulamasına ilişkin yasal sorunların farkında olmak hayati derecede önemlidir. Bilgi eksikliği davalara ve yasal işlemlere neden olabilir.

Her şeyden önce, halkı niteliksiz ve eğitimsiz uygulayıcılardan korumak için devlet tarafından ruhsat verilir. Bir devlet ehliyet kanununun yürürlüğe girmesi, devlet tarafından belirlenen yeterlilik standartlarını karşılamayan kişilerin danışmanlık uygulamalarını kısıtlar veya yasaklar. Özel bir danışman olarak çalışmak için bir lisans gereklidir.

 

Gizlilik

Gizlilik, müşterinin özel müşteri iletişimini korumak için etik görevidir. Gizlilik, istisnaları nedeniyle ve hem yasal hem de etik durumları etkilediği için karmaşık bir kavramdır. Çoğu durumda, hukuksal danışmanlık hizmetinde gizliliğin korunması beklenir. Danışmanlar her zaman gizliliği korumayı denemelidir, çünkü müşterinin danışman ile olan ilişkisini etkileyecektir. Danışman, gizliliğin kırılması gerektiğinde müşteriye bunu bildirmeli ve bu kesinlikle gerekli olmadıkça gerçekleşmemelidir. Danışman bu onayı daima müşteriden yazılı olarak almalıdır.

Danışan, müşterinin kendisi veya başkaları, mülkü veya şüpheli çocuk istismarı için tehlike oluşturduğu durumlarda gizliliği ihlal etmelidir. Danışmanların başka bir danışmana danıştığı durumlarda müşterilerden onay almaları gerekir. Müşteri gizli bilgileri istediği zaman paylaşabilir. İstisna olmadığında gizliliğin ihlal edilmesi, lisans kaybı, sertifikalar ve olası bir yanlış uygulama davası dahil etik ve yasal yaptırımlara neden olabilir.

 

Uyarma Görevi

Lisanslı bir danışmanın dikkate alınması gereken birçok yasal sorun vardır. Danışman, müşteriyi veya tehlikeye atabileceklerini korumak için önlemler almalıdır. Bu gizlilik ihlaline, aile bireylerini, tehdit altındaki kişileri veya bir kişi kendisini veya başkalarını tehlikeye attığında yetkilileri bilgilendirmek amacıyla izin verilir. Hukuksal danışmanlık süresince durumun doğru değerlendirilmesi önemlidir. Danışmanlar, potansiyel şiddet mağdurlarını bildirmekten sorumludur. Aşırı tepki verilmesi müşteriye zarar verebilir ve en azından danışman ile müşteri arasındaki ilişkiyi yıpratabilir. Danışman, insanların güvenliği için gerekli değilse, gizliliği ihlal ettiği için bir yanlış uygulama davasıyla karşı karşıya kalabilir.

 

TOP